Christopher Ringvold er jobbanalytiker og leder for FINN jobb.
Christopher Ringvold er jobbanalytiker og leder for FINN jobb. FOTO: FINN

FINN ser ekstrem oppgang i kundeservice-stillinger

Jobbmarkedet i 2022 var svært bra for jobbsøkere med historisk mange stillinger på markedet, til tross for en nedgang i siste kvartal, sier Finn i en pressemelding. – Flere ønsker å søke på jobber innen kundeservice nå, forteller jobbanalytiker og leder for FINN jobb, Christopher Ringvold, til Kundeserviceavisen. Pandemiens bakteppe kan forklare den store oppgangen.

– Fjoråret startet som 2021 sluttet, nemlig med en sterk oppgang i stillingsmarkedet. De to siste årene har vært jobbsøkers marked med rekordhøye tall på antall ledige stillinger, forteller Finn.

Ifølge SSB er arbeidsledigheten i Norge fortsatt lav, men med en svak oppgang.

Pandemien preget kundeservice

Bransjene med flest antall ledige stillinger på FINN i 2022 har vært helse og omsorg, bygg og anlegg og barn, skole og undervisning. 

De bransjene som har størst prosentvis økning i utlyste stillinger fra 2021 til 2022 er kraft og energiolje og gass og barn, skole og undervisning

– De to siste årene har vært jobbsøkers marked med rekordhøye tall på antall ledige stillinger, sier FINN.

Temperaturen i arbeidsmarkedet er avtagende

Christopher Ringvold,
Jobbanalytiker og leder for FINN jobb. FOTO: FINN

FINN forteller at temperaturen i arbeidsmarkedet er avtagende, selv om det fortsatt er høy etterspørsel etter arbeidskraft målt mot tidligere år.

– Alle stillingsutlysninger innen “kundeservice” var en av de som ble hardt rammet under pandemien. I 2020 og i starten av 2021 sank etterspørselen etter denne stillingen betraktelig. Dette skyldes permitteringer og oppsigelser som følge av pandemien, forteller Ringvold.

Lysere tider i møte

Ringvold forteller at pandemiens bakteppe forklarer den ekstreme oppgangen i kundeservice-stillinger etter at samfunnet gjenåpnet og gjennom hele 2022.

– I andre kvartal i fjor økte antall stillinger innen kundeservice med ekstreme 170% mot samme periode i 2020, og med 128% i fjerde kvartal målt mot fjerde kvartal i 2021, sier han.

Flere ønsker å søke på jobber innen kundeservice nå

– Det er stadig flere bedrifter som innfører ansettelsesstopp eller nedbemanner for å tilpasse seg en lavere aktivitet i økonomien. Dette reduserer tilbudet av ledige stillinger og øker antall aktive kandidater i markedet, sier Ringvold.

Likevel er det tall som kan tyde på at interessen for kundeservicebransjen går lysere tider i møte.

– Når jeg ser på antall søk på ordet “kundeservice” på FINN, så er interessen ganske lik de siste tre årene, men noe opp i januar i år med 2300 søk — mens det var 1700 søk i januar i fjor. Så det tyder på at flere ønsker å søke på jobber innen kundeservice nå, legger Ringvold til avslutningsvis.


Tidligere sto det i artikkelen at «I andre kvartal i fjor økte antall stillinger innen kundeservice med ekstreme 170% mot samme periode i 2021 …» Det korrekte er 2020.