Nina Sandsbråten, HR-direktør i Circle K Norge AS
Nina Sandsbråten, HR-direktør i Circle K Norge AS FOTO: Circle K

– Vi bedriftsledere må styrke kampen mot trakassering og diskriminering

Trakassering og diskriminering av folk i serviceyrker er et samfunnsproblem, som arbeidsgivere må ta større ansvar for å løse.

Kommentaren er skrevet av ­Nina Sandsbråten, HR-direktør i Circle K Norge AS, og gir uttrykk for forfatters egne meninger og ytringer.


Vi som lever av kunder, er opplært til at kunden alltid har rett. Dette bransjemottoet er den nye generasjonen arbeidstakere ikke ubetinget enige i, eller er villige til å godta. Det må vi som arbeidsgivere lytte til.

I Circle K har vi nesten 4000 medarbeidere som tar pulsen på samfunnet hver eneste dag.

Som en del av vårt arbeid med mangfold og inkludering, gjennomførte vi i fjor en anonym spørreundersøkelse for å kartlegge omfanget av trakassering og diskriminering ute på våre stasjoner i Norge.

Over halvparten fortalte at de har blitt utsatt for trakassering eller diskriminerende atferd på jobb, en av ti har opplevde det ti ganger eller mer. Fire av ti har på ett eller flere tidspunkt gruet seg til å gå på jobb.

Kvinner og unge medarbeidere er mest utsatt, og det er en overvekt av mannlige kunder som trakasserer eller diskriminerer.

Kjønn og alder er ikke eneste utfordring, også hudfarge, etnisitet, religion, språk, funksjonsevne og seksuell legning kan utløse trakassering eller diskriminering, i noen tilfeller trusler eller vold. Bildet er det samme i sju andre europeiske land der Circle K har gjennomført undersøkelser, Norge skiller seg ikke positivt ut. Resultatene bekreftet det vi har sett fra tilsvarende målinger i andre norske bransjer.

Trakassering og diskriminering er et samfunnsproblem.

Det foregår daglig. Og det rammer mange av våre medarbeidere.

FOTO: Circle K

Når det er sagt, flertallet av kunder er høflige, vennlige eller i det minste helt uproblematiske. Det er ikke dem dette handler om.

Men – ingen kan ha unngått å se hvor brutale nordmenns uttrykksformer og væremåte kan være. Mest synlig er det i sosiale medier.

En overraskende stor andel av befolkningen i Norge truer eller trakasserer andre i full offentlighet, med fullt navn og helt uten filter. Samme type oppførsel oppleves enda sterkere av de som har sin arbeidsplass ansikt til ansikt med folk flest.

Omfanget av trakassering og diskriminering er større enn mange er klar over, mye tyder på at utviklingen går i gal retning, og det gjøres for lite for å motvirke det.

Jeg har snakket med en mannlig kollega som fikk en pølse slengt i fjeset og kalt for jævla muslim.

En kvinnelig kollega, som er tredje generasjons innvandrer, forteller om kunder som ber henne reise hjem dit hun kommer fra.

Nylig snakket jeg med to unge kvinnelige stasjonsmedarbeidere, som ble sjekket opp og invitert med hjem av eldre menn. I full offentlighet.

Circle K-stasjon på Rygge, sør for Oslo. FOTO: Circle K

For hver gang vi lukker øynene og ikke tar standpunkt til det som skjer, holder vi den daglige trakasseringen og diskrimineringen i live.

Vi skal fortsatt strekke oss langt for å skape fornøyde kunder. Men ikke til enhver pris.

Serviceyrker er ofte unge menneskers inngangsport til arbeidslivet. Trygghet og trivsel er en forutsetning for å lykkes og bli stående i jobben. Hvem skal ta grep for å snu trenden i retning av mindre trakassering, mer vennlighet og større trygghet?

Vi skal støtte våre fire tusen medarbeidere, vi skal kommunisere der vi kan, men Circle K kan ikke klare dette alene.

Det er på høy tid at vi som arbeidsgivere i fellesskap setter et nytt nullpunkt for hva de som jobber i serviceyrker skal akseptere, og tar tak i både vår egen oppfølging, og atferden i norsk offentlighet.

Vi vil invitere vår egen bransje og alle servicebedrifter i Norge til et felles løft. Vi deler gjerne våre metoder og erfaringer med de som ønsker det.

Vi vet at vi ikke har alle svarene, med det skal ikke være en unnskyldning, verken for oss eller andre. Er vi mange nok, er det mulig å få til store endringer. Det har historien vist oss.

Vi må ta kampen mot trakassering og diskriminering. Den kampen er det vi som bedriftsledere som må starte.