Stig Magnar Løvås er avdelingsdirektør i Avdeling for tilsyn.
Stig Magnar Løvås er avdelingsdirektør i Avdeling for tilsyn. FOTO: THOR NIELSEN

Arbeidstilsynet ser en del utsatte medarbeidere i servicebransjen

Kundeserviceavisen har tatt en prat med Arbeidstilsynet, for å høre litt om hva de har sett ute på tilsyn i servicebransjen. – Overnattings- og serveringsbransjen er en risikoutsatt næring. I varehandel er det utfordringer knyttet til stående arbeid og alenearbeid, forteller Stig Magnar Løvås, avdelingsdirektør i avdeling for tilsyn i Arbeidstilsynet.

 

Løvås forteller til Kundeserviceavisen at Arbeidstilsynet har gjennomført 2110 tilsyn med detaljhandel de fem siste årene. I disse tilsynene ble det gitt til sammen 3388 reaksjoner. Flest reaksjoner var knyttet til:

  • Mangelfull eller manglende kartlegging av arbeidsmiljøutfordringer, risikovurdering og gjennomføring av tiltak for å forebygge arbeidsmiljøutfordringer
  • Arbeidstidsordninger
  • Mangelfulle arbeidsavtaler

Tilsyn med detaljhandel, unntatt motorvogner (kilde: Arbeidstilsynet):

År Antall tilsyn Antall tilsyn med reaksjon Antall reaksjoner Andel tilsyn med reaksjon
2018 339 206 623 61 %
2019 338 243 732 72 %
2020 298 201 620 67 %
2021 904 285 739 32 %
2022 231 171 674 74 %
Sum 2110 1106 3388

I 2021 måtte Arbeidstilsynet i stor grad prioritere tilsyn med smittevern, og der ble det funnet langt mindre grunnlag for å gi reaksjoner enn i vanlige tilsyn.

Mye alenetid

Arbeidstilsynet har sett at medarbeidere mange steder må gå langt til felles pausefasiliteter, toaletter og garderobefasiliteter.

– Butikkmedarbeidere som står alene i butikk har reelt sett få muligheter for å foreta toalettbesøk i løpet av arbeidstiden, eller benytte felles pauseromfasiliteter, forteller Løvås til Kundeserviceavisen.

I mange butikker medfører arbeidet mye stående arbeid eller monotone arbeidsoppgaver

Stig Magnar Løvås er avdelingsdirektør i Avdeling for tilsyn. FOTO: THOR NIELSEN

Arbeidstilsynet erfarer at det ofte er lagt opp til at butikkmedarbeider skal kontakte vekter som skal «passe butikken», men dette ser de ofte ikke fungerer ofte i praksis.

I tillegg erfarer Arbeidstilsynet at det også ofte er lange avstander til lagerfasiliteter, og at lagrene er ofte små og overfylte. I mange butikker medfører arbeidet også mye stående arbeid eller monotone arbeidsoppgaver.

– Det tipses også jevnlig om temperatur-utfordringer i butikker som ligger nært innganger til kjøpesentrene, sier Løvås.

Arbeidstilsynet har sett at medarbeidere mange steder må gå langt til felles pausefasiliteter, toaletter og garderobefasiliteter. FOTO: Pexels

– Ofte lite kunnskap

Arbeidstilsynet forteller at de også får en del tips knyttet til uønsket seksuell oppmerksomhet eller utilbørlig oppførsel fra kollega, leder eller kunde i butikk.

Butikkbransjen preges i tillegg ofte av mangelfullt HMS-arbeid, og dårlig medvirkning i det eventuelle HMS-arbeidet som forgår.

Det er ofte ubalanse mellom høye krav til den enkelte ansatte og lav kontroll over egen arbeidssituasjon

– HMS-arbeidet er ofte sentralisert og kjedestyrt, med lite medvirkning lokalt. Det gir lite kunnskap om den enkelte enhet, både i og utenfor kjeder, forteller Arbeidstilsynet.

– Det er ofte ubalanse mellom høye krav til den enkelte ansatte og lav kontroll over egen arbeidssituasjon, noe som forsterkes av bonussystemer og rapporterings- eller styringsverktøy i kjeden.

Arbeidstilsynet ser også en økende andel tips om lav temperatur i butikker og tilhørende lager, etter økning i strømpriser.

– Overnattings- og serveringsbransjen er en risikoutsatt næring. Bransjen er preget av mange små virksomheter og høy turnover, forteller Stig Magnar Løvås fra Arbeidstilsynet. FOTO: Unsplash

Risikoutsatt bransje

Hva med serverings- og overnattingsbransjen, hva ser dere der?

– Overnattings- og serveringsbransjen er en risikoutsatt næring. Bransjen er preget av mange små virksomheter og høy turnover. I tillegg er det en høy andel unge og utenlandske arbeidstakere, forteller Løvås til Kundeserviceavisen.

Dette ser de veldig ofte bidrar til lav og manglende kunnskap om arbeidslivets regler — både plikter og rettigheter.

I flere av Arbeidstilsynets tilsyn finner de arbeidsavtaler som ikke er riktig utfylt i tråd med lovkravet til innhold

– Arbeidstakerne i bransjen har gjerne lange arbeidsdager, mye kvelds- og helgearbeid og ensformig arbeid. De kan også være utsatt for seksuell trakassering fra kunder eller kolleger. Tungt fysisk arbeid er en del av hverdagen, og stående arbeid er veldig utbredt, forklarer han.

I tillegg ser han at det er mange som ikke får den allmenngjorte minstelønna og overtidstillegget de har krav på. I flere av Arbeidstilsynets tilsyn finner de arbeidsavtaler som ikke er riktig utfylt i tråd med lovkravet til innhold. Det går blant annet på viktige områder som regulerer arbeidsforholdet; lønn, arbeidstid, pauser og overtid.

– Bransjen er også utsatt for en betydelig andel arbeidslivskriminalitet og useriøsitet. Det er en del aktører som bevisst bryter arbeidsmiljølovverket og annet regelverk knyttet til skatt og avgift, regnskap, og arbeids- og oppholdstillatelse, legger Løvås til avslutningsvis.

 

Her kan du lese og finne ut mer om Arbeidstilsynets tilsynsstatistikk.