Øyvind Skjervold og Atle Ruud i Enova er først ute av alle med på ta i bruk den nye ID-porten. Her deltar de i et webinar sammen med Digitaliseringsdirektoratet.
Øyvind Skjervold og Atle Ruud i Enova er først ute av alle med på ta i bruk den nye ID-porten. Her deltar de i et webinar sammen med Digitaliseringsdirektoratet. FOTO: Enova

Enova vil bedre tilbudet til forbrukerne med ID-porten

Enova forteller i en pressemelding at de er først ute til å ta i bruk den nye ID-porten. Formålet med moderniseringen av ID-porten er å gjøre alle digitale tjenester mer sikre og egnet for større trafikk i framtiden, og  effektivisere tilbudet til forbrukerne. Nå har over 6 000 offentlige tjenester i stat og kommune året på seg for å gjøre det samme.

– Vi brukte om lag ett dagsverk på å oppdatere Enovatilskuddet inn mot nye ID-porten. Overgangen gikk greit uten noen forsinkelser. Vi kan trygt råde andre til å sette i gang denne oppdateringen, sier Øyvind Skjervold, IT-arkitekt i Enova.

Frist ut året

Enove forteller at ID-porten er en felles innloggingsløsning til offentlige tjenester på internett og gir tilgang til over 6 000 tjenester fra stat og kommune.

Portalen som nå er over på ny teknisk plattform, skal sikre at norske virksomheter i framtiden kan håndtere høyere volum og større trafikk i IT-løsningene, samt legge til rette for nye bruksområder.

Olav Skarsbø, seniorrådgiver i Digitaliseringsdirektoratet (Digdir). FOTO: Digdir

I perioden april til desember 2023 skal alle kunder og leverandører flytte til nye ID-porten. Dersom en tjeneste ikke blir flyttet over, vil den slutte å fungere.

– Nå har de offentlige tjenestene i Norge året på seg til å ta i bruk den nye ID-porten. Vi anbefaler at de starter så snart som mulig slik at vi ikke får et rush inn mot nyttår, sier Olav Skarsbø, seniorrådgiver i Digitaliseringsdirektoratet (Digdir).

En pålitelig plattform

Enovatilskuddet er Enovas støtteordning for privatpersoner. De forteller at man her finner 16 ulike energi- og klimatiltak hvor Enova kan tilby støtte til gjennomføring.

Ordningen er populær – i 2022 støttet Enova i alt 15 400 tiltak i norske husholdninger.

– Interessen for å gjøre energi og klimatiltak har økt de siste årene. For å tilby forbrukerne en best mulig tjeneste, trenger vi en rask og pålitelig plattform, sier Skjervold i Enova.

– Det opplever vi at vi har fått nå.

Atle Ruud, direktør for digital transformasjon i Enova. FOTO: Enova

Lettbeint og fleksibel

For Enova føyer overgangen til den nye ID-portalen inn i rekken av grep for å effektivisere tilbudet til forbrukerne.

Statsforetaket har i en årrekke arbeidet med å fornye og utvikle sine digitale tjenester overfor forbrukerne.

– Enova skal bidra til at Norge lykkes med omstillingen til et lavutslippssamfunn. For å nå dette målet, må vi sørge for at publikum opplever oss som lettbeint og fleksibel, sier Atle Ruud, direktør for digital transformasjon i Enova.

– Den nye ID-porten vil bidra til dette, legger han til avslutningsvis.