Direktør Trude Vollheim i Arbeidstilsynet.
Direktør Trude Vollheim i Arbeidstilsynet. FOTO: Thor Nielsen

Fem råd til deg som skal ut i sommerjobb

Sommeren nærmer seg, og snart starter flere tusen ungdommer i sommerjobber rundt om i landet. Mange skal ut i serviceyrker, og det er derfor viktig å vite hva man har rett på, og hvilke regler som gjelder. Arbeidstilsynet forteller at en sommerjobb er en fin mulighet til å ta første steg ut i arbeidslivet, få arbeidserfaring og tjene egne penger.

Arbeidstilsynet ser at for mange er det også et første møte med regler man ikke kjenner fra før av. Det er lett å tråkke feil, og noen er kanskje også redde for å spørre eller si ifra om ting som ikke er slik de bør være.

– Det er derfor viktig at ungdom setter seg inn i reglene både i arbeidslivet generelt og i den virksomheten de har fått jobb hos, sier Trude Vollheim, direktør i Arbeidstilsynet.

Fem råd til ferske arbeidstakere

Arbeidstilsynets direktør oppsummerer i fem råd noe av det viktigste en fersk arbeidstaker bør vite og gjøre:

 1. Alle skal ha en arbeidskontrakt.
  Husk å gå grundig gjennom den, og spør arbeidsgiveren din om det er noe i kontrakten du ikke forstår. Snakk med arbeidsgiveren og dine nye kolleger om hva som er forventningene til deg.
 2. Alle skal få vite når og hvor mye de skal jobbe.
  Jobber man overtid skal man få overtidstillegg.
 3. Alle skal ha skikkelig opplæring i arbeidet som skal utføres.
  Det handler om hvordan jobben skal gjøres, noe som er viktig for helsa og sikkerheten din, og for at du skal kunne gjøre en god jobb. Ikke vær redd for å si ifra dersom du fortsatt er usikker på noe.
 4. Alle skal vite hvem det er som er verneombud i virksomheten.
  Ta gjerne en prat med ham eller henne om hva som er verneombudets oppgaver.
 5. Alle skal ha minst én pause dersom arbeidstiden overstiger fem og en halv time.
  Dersom du er under 18 år skal du ha pause i minst én halvtime, helst sammenhengende, om arbeidstiden er over fire og en halv time.

Direktør Trude Vollheim i Arbeidstilsynet. FOTO: Thor Nielsen

Hva skal stå i arbeidskontrakten?

Arbeidskontrakten er det grunnleggende dokumentet i et arbeidsforhold. I en undersøkelse fra 2021 svarte ni av ti ungdommer at de vet at de skal ha en skriftlig arbeidsavtale. I noen tilfeller ser vi derimot at avtalene kan være mangelfulle.

– I arbeidskontrakten skal det blant annet stå noe om arbeidstid, avtalt lønn, størrelsen på overtidstillegg, oppsigelsestid og hvor lange pauser du skal ha, opplyser Vollheim.

På Arbeidstilsynets nettsider kan du lese mer om hva en arbeidsavtale skal inneholde. Du kan også ta kontakt med Arbeidstilsynets svartjeneste på telefon eller chat om du har spørsmål.

Mange skal ut i arbeidslivet for første gang, og i tillegg til å gjøre seg kjent med hvilke rettigheter de har som arbeidstakere, minner Vollheim om at de også må ta ansvar for sin egen arbeidssituasjon og si fra til sjefen dersom noe er galt.

– Er du usikker på rettighetene dine, eller opplever noe som ikke er greit på arbeidsplassen, kan du også ta kontakt med tillitsvalgt eller verneombud, sier Vollheim avslutningsvis.