pexels-mikhail-nilov-7534773
FOTO: Pexels

– Vanskelig og uklart språk i det offentlige kan være alvorlig

Vanskelig språk og interne misforståelser i forvaltningen siver ut i tekster ment for publikum, mener Språkrådet. – Det er viktig å huske på at det for mange kan være en utfordring å orientere seg i digitale løsninger og å bruke digitale verktøy, sier Førsteamanuensis på Institutt for offentlig rett ved Universitetet i Oslo, Jon Christian Fløysvik Nordrum, i en sak fra Språkrådet.

Nordrum forteller til Språkrådet at han selv har fått kjenne på konsekvensene av vanskelig og uklart språk i offentlig forvaltning.

Da han søkte om barnehageplass, misforsto han betydningen av «prioriterte valg» og andre uttrykk. Dermed fikk han barnehageplass i en annen bydel, og måtte bruke halvannen time hver dag på levering i et år.

– Du kan miste tjenester du har krav på, hvis du ikke forstår hva du skal gjøre. Et overordna prinsipp må derfor være at språket i offentlige søknadsskjemaer og informasjonstekster er klart, sier Nordrum.

Mangler verktøy

– De viktigste tekstene i offentlig forvaltning kommer fra jussen. Utredninger, kontrakter, dommer, lover og forskrifter er forskjellige sjangre. Det må jurister ha forståelse for. Men til nå har jurister mangla verktøyene, sier Nordrum.

– Noen tekster er ment å gjelde for alle, som lovene, mens vedtakene gjelder deg og meg, individuelt. Disse tekstene virker sammen. Juristene som skriver disse tekstene, må derfor ha helt klart for seg hva som kjennetegner de ulike sjangrene.

Du kan pådra deg straffeansvar hvis du oppgir feil opplysninger

Språkrådet forklarer at teknologene, juristene og samfunnsviterne har alle ulik fagterminologi, som kan gjøre det komplisert for publikum.

– På flere områder kan dessuten mangelen på et norsk fagspråk gjøre det vanskelig å føre et klart og forståelig språk overfor borgerne, poengterer Nordrum til Språkrådet.

Jon Christian Fløysvik Nordrum,Førsteamanuensis på Institutt for offentlig rett ved Universitetet i Oslo. FOTO: Universitetet i Oslo

Risikosport blant borgere

– Offentlige organer samler inn mye informasjon om oss. Vi fyller ut skjemaer, for eksempel næringsoppgave til skatteetaten eller søknad om tjenester fra Nav. Dette kan være en risikosport, sier Nordrum.

– Du kan pådra deg straffeansvar hvis du oppgir feil opplysninger fordi teksten i skjemaet var uklar for deg.

Klart språk handler om klar kommunikasjon

I dag er informasjon ofte bare tilgjengelig digitalt, og derfor er Nordrum opptatt av dem som opplever digitalt utenforskap, og hvordan de skal få den informasjonen de trenger.

– Klart språk handler om klar kommunikasjon, det er mer enn bare språket. Det er viktig å huske på at det for mange kan være en utfordring å orientere seg i digitale løsninger og å bruke digitale verktøy.

FOTO: Unsplash

– Språkarbeid er viktig

Språkrådet mener også at det er et alvorlig problem når samme ord og uttrykk betyr forskjellige ting i de ulike offentlige tjenestene. Det gjelder vanlige ord som brukes svært ofte, som «inntekt» og «samboer».

De legger til at ordene bør bety det samme for folk, både når de møter Nav, skatteetaten og Lånekassen.

Si høyt, med ditt vanlige hverdagsspråk, hva det egentlig handler om

Assisterende kommunikasjonsdirektør Guri Sandvik i Miljødirektoratet, som vant Klarspråkprisen for staten i mars 2023, deler en smart språkøvelse til slutt:

– Den går ut på å si høyt det du vil kommunisere. For eksempel når du jobber med en tekst eller formulering som du tror er litt tung: Si høyt, med ditt vanlige hverdagsspråk, hva det egentlig handler om. Ofte vil du se at du kan skrive akkurat det, sier hun.

– Dette er essensielt for framdrift og resultater i språkarbeid, legger Sandvik avslutningsvis til i saken fra Språkrådet.


Vil du lære mer om temaet? Les mer her.

Denne saken ble første gang publisert 02.mai 2023