Kommunikasjonssjef i NORCE, Camilla Aadland, er moderator for en paneldebatt om kunstig intelligens under Arendalsuka i dag.
Kommunikasjonssjef i NORCE, Camilla Aadland, er moderator for en paneldebatt om kunstig intelligens under Arendalsuka i dag.

Hva skjer når kunstig intelligens brukes som saksbehandler?

Hva skjer med relasjonen mellom innbyggerne og myndighetene når det offentlige bruker kunstig intelligens til å ta avgjørelser som gjelder enkeltmennesker?  Vil innbyggerne ha tillit til at de får rettferdig behandling? Hvordan kan innbyggerne medvirke til akseptabel/legitim bruk av kunstig intelligens i det offentlige? 

Dette er sentrale spørsmål som blir diskutert på ett av de 1 700 arrangementene under Arendalsuka denne uken. Programmet for Arendalsuka er spekket med interessante tema, foredrag og events knyttet til en rekke områder for utviklingen av det samfunnet vi lever i.

Bruk av kunstig intelligens i kundedialogen forventes å øke fremover

Kunstig intelligens (KI) forventes å få spille en betydelig rolle for kundebehandling både i offentlig og privat sektor fremover. I den private sektoren kan KI-analyser av kundedata hjelpe bedrifter med å tilpasse tilbud og tjenester etter individuelle preferanser, forbedre kundeservice gjennom automatiserte løsninger og effektivisere problemhåndtering. Samtidig må balansen mellom menneskelig innsikt og teknologisk støtte opprettholdes for å sikre at kundeopplevelsen forblir personlig og tilfredsstillende.

Foto: Pexels.

I offentlig sektor kan KI-baserte chatbots og automatiserte systemer bidra til rask og presis respons på innbyggernes spørsmål og behov, for eksempel i offentlige tjenester som skattehjelp og helsetjenester.

Risiko for diskriminering

Tidligere i år lanserte Bufdir rapporten «Bruk av kunstig intelligens i offentlig sektor og risiko for diskriminering», laget av Vestlandsforsking og Rambøll. Oppsummeringen viser at per nå er det lite implementering av kunstig intelligens i det offentlige Norge. Mange prosjekter når ikke frem til bruksfasen, men blir stoppet av forskjellige grunner og utfordringer.

Kommunikasjonssjef i NORCE, Camilla Aadland, er moderator for en paneldebatt hvor deltakerne vil diskutere sentrale spørsmål knyttet til innbyggermedvirkning, tillit og integrering i forhold til bruk av KI i saksbehandlingen innen offentlige virksomheter.

– Arrangementet vil gi innsikt i hva norske innbyggere mener om bruk av kunstig intelligens i det offentlige før og etter at de har hatt opplyste diskusjoner om temaet. Blant temaene de diskuterte var kunstig intelligens brukt i sykemeldingssystemet til NAV og i bosetting av asylsøkere. Vi vil også få vite mer om hvordan NAV og KS jobber med kunstig intelligens, og hva de mener det kan brukes til. Jeg ser virkelig frem til en spennende debatt, sier Camilla Aadland til Kundeserviceavisen.

Mer informasjon om arrangementet finner du her.

Her er en oversikt over det NORCE gjør på Arendalsuka.