Linda Hofstad Helleland  er stortingsrepresentant for Sør-Trøndelag.
Linda Hofstad Helleland er stortingsrepresentant for Sør-Trøndelag. FOTO: Stortinget

Hva mener Høyre om KI, behandlingstid og service?

Kommunevalget nærmer seg med stormskritt, og det er på tide å vurdere hvilke partier som best representerer dine interesser når det kommer til viktige spørsmål som kunstig intelligens, effektivitet i kommunen og service fra offentlige instanser. Kundeserviceavisen sendt ut fire spørsmål relatert til kundeservice til de forskjellige partiene. 

Linda Hofstad Helleland har svart på Kundeserviceavisen sine spørsmål.

Hva tenker dere om kunstig intelligens, og trusselen dette utgjør for arbeidsplasser?

Kunstig intelligens har et stort potensiale, og Høyre ønsker at det realiseres innenfor trygge rammer.

Først og fremst vil det nok bli et verktøy for å forbedre og effektivisere mange eksisterende arbeidsoppgaver.

For de fleste tror vi dette vil være et gode, og frigjøre tid til utvikling og mer meningsfulle oppgaver, men endringene vil kreve omstillingsevne, nysgjerrighet og lærevilje.

Hvordan ønsker dere å regulere KI?

Høyre ønsker rammer for utvikling og bruk av kunstig intelligens som sikrer trygge, ansvarlige og presise systemer.

Teknologien må utvikles og anvendes på en måte som styrker, og ikke underminerer, de grunnleggende prinsippene i et demokratisk samfunn.

Mennesker må sette rammer for teknologien

Det er viktig at reguleringen utformes på en hensiktsmessig måte som ikke skaper unødvendige hindringer for videre innovasjon og utvikling.

Samtidig som det sikres at det er mennesker som setter rammene for teknologien.

Høyre har derfor satt ned et eget ekspertutvalg på kunstig intelligens, og arrangert høringer med aktører fra privat næringsliv, akademia og organisasjonsliv i Norge for å få innspill til hvordan dette kan løses som vi nå jobber med.

Målet er i løpet av høsten å fremme konkrete forslag knyttet til både tilsyn og regulering.

Hva tenker dere om behandlingstid i kommunen? 

Høyre går til valg på at vi vil jobbe for reduserte kommunale saksbehandlingstider fordi vi er bekymret for utviklingen med stadig lengre behandlingstider og uforutsigbarheten det skaper for folk og næringsliv.

I følge tall fra SSB har saksbehandlingstiden for reguleringsplaner, byggesaker og opprettelse og endring av eiendom i kommunene har økt fra 676 dager i 2019 til 784 i 2022.

Denne utviklingen mener vi ikke kan fortsette.

Hvordan skal deres parti jobbe for å sikre god kundeservice til de som trenger hjelp fra offentlige instanser?

Vi ønsker at befolkningen skal møte en offentlig sektor hvor de enkelt kan få/finne de svarene de trenger enten på egenhånd eller med bistand fra en kundebehandler.

Årlig besparelse for næringslivet på 28 milliarder kroner

Digitalisering har allerede gitt store gevinster knyttet til forenkling og effektivisering av kontakt med det offentlige, men dette er et kontinuerlig arbeid vi mener må prioriteres.

Under Solberg-regjeringen ble det gjort flere tiltak for forenkle og modernisere kommunikasjonen mellom offentlig sektor og næringslivet.

Dette arbeidet har gitt en årlig besparelse for næringslivet på 28 milliarder kroner omregnet i 2020-kroner.