En kontrollør fra Skatteetaten gransker personallister på et utested i Oslo.
En kontrollør fra Skatteetaten gransker personallister på et utested i Oslo. FOTO: Skatteetaten

Fant feil hos over halvparten av serveringsstedene

Skatteetaten fant feil hos 77 av 149 kontrollerte serveringssteder. Nå er de i ferd med å få gebyrer på i overkant av en million kroner.

I november og desember har Skatteetaten gjennomført personallistekontroller hos virksomheter over store deler av landet.

149 serveringssteder ble kontrollert, og hos 77 av dem var det feil i føringen av personallister.

Disse virksomhetene ligger totalt an til å få gebyrer på i overkant av en million kroner.

Ikke fornøyd 

Avdelingsdirektør i Skatteetaten Erik Nilsen er ikke fornøyd med resultatene av de siste kontrollene.

– Regelverket for føring av personallister er ikke komplisert og har eksistert siden 2014, så dette bør alle virksomhetene i bransjen klare å følge, sier avdelingsdirektør Erik Nilsen i Skatteetaten.

– Hos noen er det snakk om en blanding av slurvefeil og manglende kunnskap, mens et mindretall ikke forholder seg til regelverket, sier Avdelingsdirektør i Skatteetaten, Erik Nilsen. FOTO: Skatteetaten

Dette bør alle virksomhetene i bransjen klare å følge

– Vi ser at der vi finner grove og bevisste brudd på personallisteregelverket, der finner vi ofte flere regelverksbrudd. Det kan derfor være aktuelt med utvidede kontroller mot noen av virksomhetene, sier Nilsen.

Skatteetaten er klare på at det er uakseptabelt.

En del av kontrollene bestod også i å veilede virksomhetene om regelverket.

Bekymrende trend

Skatteetatens kontroll av serveringssteder avslører en bekymrende trend.

Ordningen med personallister er ikke komplisert og har eksistert siden 2014. FOTO: Skatteetaten

Over halvparten av de kontrollerte virksomhetene hadde brudd på personallisteregelverket.

Dette påpeker ikke bare mangler i hvordan virksomhetene drives, men også potensielle risikoer for skatteunndragelse og svart arbeid.

Ser alvorlig på bruddene

Tilsynsmyndighetene ser alvorlig på disse bruddene og planlegger ytterligere tiltak, inkludert potensielle gebyrer.

For bransjen som helhet understreker dette behovet for økt oppmerksomhet på regelverk og kontrollrutiner.

Personallister 

Et positivt funn var at veldig mange har digitale systemer for føring av personallister.

– Jeg vil derfor sterkt oppfordre serveringsstedene til å få bedre orden på dette, slik at de lett kan presentere personallisten for oss neste gang vi kommer på kontroll, for det blir flere slike kontroller i 2024, legger Nilsen til.

Serveringssteder, catering, frisørvirksomhet og skjønnhetspleiere samt bilverksteder og bilpleievirksomheter må føre personallister.

Tine bruker Nyt Norge-merking på produkter med unorsk melk

En personalliste er en liste over alle som arbeider i virksomheten, inkludert ulønnet og innleid personale, og skal vise når de starter og avslutter arbeidsdagen.

Listen skal føres på arbeidsplassen, og skal være tilgjengelig for kontroll i virksomhetens åpningstid.

Feil ved personallistene fører til gebyr. Gebyret for mangler med personallisten er 10 rettsgebyr for første overtredelse, og 20 rettsgebyr ved gjentakelse innen 12 måneder.

I tillegg kommer 2 rettsgebyr for hver person som mangler i listen ved kontroll.

Ett rettsgebyr var i 2023 på kr 1 243.