Kristine Dahl Steidel, administrerende direktør i Microsoft Norge. Foto: Microsoft.
Kristine Dahl Steidel, administrerende direktør i Microsoft Norge. Foto: Microsoft.

Ny KI-studie: Norge henger etter i Norden

Omtrent dobbelt så mange finske bedrifter som norske utforsker mulighetene innen generativ kunstig intelligens. – Nøkkelen til å lykkes med KI ligger i ledelse, sier Kristine Dahl Steidel, adm. dir. i Microsoft Norge.

Tallene kommer frem av en ny undersøkelse som tar for seg bruken av kunstig intelligens (KI) i arbeidslivet på tvers av Norden.

Kun 14 % av norske bedrifter sjekker ut muligheter innen generativ KI

Ifølge rapporten «Are Nordic organisations ready for AI?» oppgir kun 14 prosent av norske virksomheter å ha igangsatt ett eller flere prosjekter for å undersøke mulige bruksområder innen generativ KI.

Det er godt under det nordiske gjennomsnittet, som ligger på 21 prosent – og nesten halvparten av Finland, som ligger på 26 prosent.

– God bruk av kunstig intelligens gir økt konkurransekraft og betydelige produktivitetsgevinster. Teknologien er fortsatt ny, og Norge har gode muligheter for å bli et foregangsland, sier Kristine Dahl Steidel, administrerende direktør i Microsoft Norge.

Men da må vi sørge for å ikke bli hengende etter, legger hun til.

I alt deltok mer enn 1200 respondenter fra små, mellomstore og store private og offentlige organisasjoner i undersøkelsen, som er gjennomført på vegne av blant andre Microsoft, LinkedIn, EY og danske Finansforbundet.

Kun 15 prosent har en strategisk plan

Undersøkelsen peker også på at få virksomheter tilnærmer seg teknologien ut ifra en strategisk plan: Bare 15 prosent av nordiske bedrifter oppgir å ha utformet en KI-strategi.

Illustrasjon: Microsoft

Ni prosent sier de ikke vet om de har en strategi.

Ifølge rapporten tyder dette på at nordiske organisasjoner fortsatt er i en tidlig fase av implementeringen. Kunstig intelligens er med andre ord ikke integrert i form av mål, strategier og regler for bruk.

– Det skorter ikke på vilje når det kommer til å utforske kunstig intelligens. Snarere tvert i mot: Nysgjerrigheten og informasjonsbehovet i næringslivet er større enn noen gang. Men det vi ser i praksis, og som denne undersøkelsen understøtter, er at mange mangler tydelige strategier for hvordan en effektiv og bærekraftig implementering skal se ut, sier Christopher Frenning, teknologidirektør i Microsoft Norge.

Ledelse er en viktig suksessfaktor for å lykkes med kunstig intelligens

Dersom virksomheter ønsker å hente ut teknologiens fulle verdipotensial, må det altså gjøres et strategisk grunnarbeid:

– Først når bedrifter knytter KI til forretningsprosesser, retningslinjer og daglig drift, kan de sikre konkurransedyktighet i en tid hvor endringer skjer raskere enn noen gang. Denne oppgaven er ikke teknisk, men organisatorisk, sier Kristine Dahl Steidel.

Det innebærer at ledelsen må på ballen, ved å legge til rette for at de nødvendige investeringene og prioriteringene gjøres:

– Nøkkelen til å lykkes med kunstig intelligens ligger i ledelse.

Den «kjedelige» jobben må gjøres

Hun påpeker at dette arbeidet ofte innebærer den «kjedelige» jobben mange ennå ikke har tatt tak i, som å få orden på egne data, få på plass tilgangsstyring og sikre at medarbeidere følger solide rutiner for datasikkerhet og informasjonsbeskyttelse.

– Dette er ting bedrifter uansett må ha på plass, sier hun.

På den ene siden for å være i samsvar med GDPR og andre kommende nasjonale og europeiske regelverk – samt for å beskytte sine verdier mot digitale angrep.

Gulroten, på den annen side, er at de som har orden i sysakene, kan få svært mye utbytte av ikke bare kunstig intelligens – men også utnyttelse av skyressurser, automatisering og digitale arbeidsflyter, sier Steidel.

Samarbeider om landsomfattende kursturné

35 prosent av respondentene i undersøkelsen meldte også om mangel på digital kompetanse på arbeidsplassen. For å løse dette er det ikke nye rekrutteringer som står i fokus, peker rapporten på, men heller opplæring av ansatte.

Nå skal Microsoft Norge og Digital Norway, i samarbeid med NHO og LO, ut på en landsomfattende kursturné. Formålet er å gi norske virksomheter nettopp kunnskapen de trenger for å ta bruken av KI fra testing og eksperimentering til implementering og verdiskaping.

– Vi ser at mange, både store og små bedrifter, er i en fase hvor de trenger verktøy og veikart for å ta det neste steget, sier Steidel. 

Blant annet skal eksperter fra Microsoft Norge vise frem hvordan man kan rigge virksomheten for å lykkes med kunstig intelligens i praksis gjennom Copilot for Microsoft 365.

Hvordan kan kunstig intelligens øke produktiviteten? Hva kan automatiseres? Hvilke oppgaver egnes best for datadrevne beslutninger – og hvordan får man mest mulig ut av egne data?

– Dette er koder vi skal hjelpe næringslivet med å knekke. Hos Microsoft er vi forpliktet til å gi alle mennesker og organisasjoner i verden muligheten til å oppnå mer, og vi jobber for å gjøre KI til en suksessfaktor for norske virksomheter. Med den riktige kompetansen kan vi sammen skape nye muligheter for innovasjon og vekst, avslutter Steidel.