–  Her står det opplagt på viljen, og ikke evnen. Det er en bransje som setter egen inntjening foran kundenes beste, sier Inger Lise Blyverket.  
–  Her står det opplagt på viljen, og ikke evnen. Det er en bransje som setter egen inntjening foran kundenes beste, sier Inger Lise Blyverket.   FOTO: Foto: Forbrukerrådet/Helen Mehammer

Strømselskapene må skjerpe seg: – Lurer kundene

Forbrukerrådet etterlyser tøffere grep i strømmarkedet. – Selskapene gjør seg fete på kundene med minst innsikt, sier direktør Inger Lise Blyverket. 

– Regjeringens tiltak for et mer forbrukervennlig strømmarked har mye bra ved seg, samtidig er det synd at det ikke tas tøffere grep. Det vil fortsatt være alt for enkelt å dytte og lure kunder til å betale for mye for strømmen, mener Forbrukerrådet.

– Det burde vært gjort mer for å forby forbrukerfiendtlige avtaler

Regjeringen har lagt frem flere tiltak for å rydde opp i strømmarkedet, blant annet muligheten til å nekte selskaper å selge strøm og en 24-timers nedkjølingsperiode for avtaleinngåelse ved telefon- og dørsalg.

Selv om det er mye positivt ved forslagene, er det lite som tilsier at dette er tilstrekkelig for å rydde opp i et marked der mange ender opp med å betale alt for mye for strømmen.

– Det burde vært gjort mer for å forby forbrukerfiendtlige avtaler, slik som variable avtaler og forvaltningsavtaler. Som et minimum burde det stilles krav om omfattende opplysningsplikt når slike avtaletyper selges, sier direktør Inger Lise Blyverket.

Lite som tilsier at dette er tilstrekkelig for å rydde opp

– Det er også behov for at strømsalgselskapene pålegges å vise effektivt påslag etter samme modell som for markedsføring av lån. Dette ville gjort det enklere å sammenligne avtaler og faktisk vite hva man betaler for, legger hun til.

Bra at det blir enklere å miste konsesjonen

Det viktigste tiltaket fra regjeringen er trolig at det blir enklere å ta konsesjonen fra strømsalgselskapene, gitt at dette faktisk blir fulgt opp.

– Det er en opplagt fare for at listen for lovbrudd legges for høyt. Vi har tidligere også sett at selskapene snor seg rundt forbud og krav, blant annet knyttet til «lik betaling»-tilbud og videresalg av ikke-lønnsomme fastpriskunder.

Fremmer både konkurranse og bedre behandling av eksisterende kunder

– Vi skulle også sett at nedkjølingsperioden ved salg i butikk på døra og over telefon ble fulgt opp med et forbud mot å kontakte kunder som har varslet at de vil bytte selskap, såkalt “winback”. Dette har fungert svært godt i mobilmarkedet, og fremmer både konkurranse og bedre behandling av eksisterende kunder.

Kan fortsatt endre avtale uten samtykke

Regjeringen fremhever noe overraskende at det skal bli mulig til å si opp avtalen hvis strømselskapet gir seg selv muligheten til å gjøre ensidige endringer som strømkunden taper på.

– Det finnes svært få avtaler med bindingstid, så dette har de fleste kunder i realiteten allerede muligheten til. Det vil også være et urimelig avtalevilkår hvis selskaper gir seg selv rett til å endre en avtale mens forbrukeren fortsatt er under bindingstid, sier Inger Lise Blyverket.

FOTO: Colourbox

– Her burde regjeringen i stedet lovfestet de mest sentrale avtalevilkårene, ikke minst at det må kreves samtykke fra forbruker før det kan gjøres vesentlige endringer i avtalen. I dag kan selskapene ifølge sin egenutviklede standardmal sette opp både pris og gjøre endringer kun ved å opplyse om dette.

– Selskapene gjør seg fete på kundene med minst innsikt

Kunder med variable strømavtaler betalte i 2023 nesten 19 000 kroner mer enn spotpriskundene

– Selskapene gjør seg fete på kundene med minst innsikt, sier forbrukerdirektøren.

Norges vassdrags- og energidirektorats (NVE) har lagt frem statistikk som viste at variable strømavtaler var nesten 19 000 kr dyrere enn spotprisavtaler i 2023, gitt et gjennomsnittsforbruk på 16 000 kWh. Samlet utgjør dette nesten to milliarder kroner.

Påfører kundene et milliardtap

De variable avtalene er i all hovedsak tatt ut av aktivt salg, samtidig oppgir NVE at 3,7 prosent av alle husholdninger fortsatt har disse kontraktene. Forbrukerrådet ber nok en gang selskapene avslutte avtalene.

– Ingen ønsker å betale mer enn de må for strømmen. Det er da også strømkundene med minst innsikt som er blitt stående på disse avtalene, og som ender opp med å betale svært dyrt for strømmen, sier forbrukerdirektøren.

– Dette er penger som hadde kommet godt med for de fleste, gitt både høye strømpriser og høyere priser generelt. Dessverre lever selskapene tydeligvis godt med at kundene betaler blodpris for strømmen.

– Her står det opplagt på viljen, og ikke evnen

Bransjen har tidligere hevdet at de ikke kan avslutte variable avtaler uten kundenes samtykke.

Samtidig har selskapene tidligere endret både priser og vilkår på andre avtaler kun ved å informere om endringen. Det er da heller ingen som vil protestere dersom det gjøres endringer som kommer kundene til gode.

En bransje som setter egen inntjening foran kundenes beste

–  Her står det opplagt på viljen, og ikke evnen. At avtalene ofte er solgt av selskaper sertifisert med «Trygg strømhandel» sier sitt om både ordningen og ikke minst om en bransje som setter egen inntjening foran kundenes beste, sier Inger Lise Blyverket.

–  Flere av disse avtalene har navn som «Solid», «Trygg», «Lavpris» og «Forutsigbar». Dessverre er det ingen sammenheng mellom lovnadene og avtalen kundene har endt opp med. Her er det mange som betaler veldig mye mer for strømmen enn de må.

Bytt for deg og dine

Forbrukerrådet anbefaler alle å sjekke avtalen sin på strømpris.no.

Hvis du kjenner noen du mistenker trenger hjelp, så er navnet på avtalen det eneste du trenger for å sammenligne avtalene.

Selve byttet er gjort med få tastetrykk og utføres av det nye selskapet.

– At det blir store endringer, er jeg ikke i den minste tvil om

Ta gjerne også en sjekk om du betaler for tilleggstjenester, slik som strømforsikring og grønn strøm.

Dette er tjenester som nesten aldri kommer til nytte og som gjør lite utover å legge seg på toppen av en allerede høy strømregning.