Fusjon Linja og Mørenett
FOTO: Tafjord

Linja og Mørenett går sammen: – Blir et av de største nettselskapene i Norge

Nettselskapene Linja og Mørenett har vedtatt å slå seg sammen, og blir dermed et av de største nettselskapene i Norge. – Vi står overfor store og viktige samfunnsoppgaver som vi er betre rustet til å løse i fellesskap, seier selskapene i en pressemelding fra Tafjord.

Linja er nettselskapet til Sogn og Fjordane Energi (SFE), mens Mørenett er nettselskapet til Tafjord Kraft og Tussa Kraft på Sunnmøre.

Tafjord forteller i pressemeldingen at sammen har de nærmere 100 000 kunder i 18 av kommunene i regionen mellom Askvoll i sør til Ålesund i nord, og de eier i tillegg nesten alt hovednett fra indre Sogn til Trøndelag.

Når de nå slår seg sammen blir de det fjerde største nettselskapet i Norge målt etter nettkapital, og vil ha rundt 300 ansatte.

Vi er trygge på at dette er rett løsning

– Det er et år siden vi bestemte oss for å utgreie om vi burde slå oss sammen. Vi har brukt tiden godt, involvert ansatte i ulike arbeidsgrupper gjennom hele prosessen, og vurdert nøye både muligheter og utfordringer. Vi er nå svært trygge på at dette er en rett løsning for begge selskapene, seier Erik Espeset, konsernsjef i TAFJORD og styreleder i Mørenett.

Sammenslåingen vil virke fra 1. mars 2023, og det sammenslåtte selskapet vi holde på navnet Linja.

De tre eierselskapene vil ha tilnærmet lik eierdel i det nye selskapet, med 33,8% for Tafjord Kraft, 33,3% for SFE og 32,9% for Tussa Kraft.

Selskapet vil ha tre likestilte forretningskontor i Florø, Ålesund og på Dragsund. Selskapet skal ledes av Rune Kiperberg, som i dag er administrerende direktør i Mørenett. Atle Isaksen, som i dag leder Linja, blir viseadministrerende direktør.

Strømnettet er en kritisk infrastruktur i et moderne samfunn

Nettselskapene peker på store investeringer i sammenheng med høyere forbruk, økning i kraftproduksjon og grønn omstilling som viktige drivere for å slå sammen kreftene.

– Strømnettet er en kritisk infrastruktur i et moderne samfunn, der elektrifiseringen og teknologiendringer nå skjer raskt. Det viktigste for oss er å bygge denne infrastrukturen på en bærekraftig måte, med god kapasitet og god forsyningstrygghet og til en lavest mulig pris for kundene. Dette mener vi at vi klarer enda bedre sammen enn hver for oss, seier Johannes Rauboti, konsernsjef i SFE.

Kundene til de to nettselskapa vil på sikt få lik nettleie, da denne blir harmonisert over en periode på tre år etter sammenslåingen.