Eilin Gillesen, HR-direktør i Simployer.
Eilin Gillesen, HR-direktør i Simployer. FOTO: Simployer

1 av 4 arbeidstakere planlegger å slutte

Sviktende lojalitet blant arbeidstakere går som en stille farsott. Én av fire arbeidstakere planlegger å slutte i jobben sin i løpet av de neste to årene, viser en undersøkelse fra Simployer.

I undersøkelsen har Simployer kartlagt bevegelsene i det norske arbeidsmarkedet. Undersøkelsen er gjennomført av YouGov, og viser at mange planlegger å slutte i jobben sin.

Hele 23 prosent sier at de har en tidshorisont på bare ett til to år i sin nåværende jobb.

– Tallene gir grunn til å rope varsko, mener Eilin Gillesen, HR-direktør i Simployer.

Derfor vil folk slutte i jobben

– Når tanken om å slutte har begynt å modne hos en arbeidstaker, synker ønsket om å prestere på jobb. Og vise versa; om engasjementet hos en arbeidstaker er lavt, er veien kort til en oppsigelse, sier Gillesen i en pressemelding fra Simployer.

Simployers spørreundersøkelse gir også svar på hva som gjør at folk bytter eller vurderer å bytte jobb.

I prioritert rekkefølge, er de tre viktigste grunnene; for dårlig lønn, for stressende hverdag og for lite anerkjennelse for innsatsen.

  • For dårlig lønn
  • For stressende arbeidshverdag
  • Lite anerkjennelse for innsats/resultater
  • Lite givende arbeidsoppgaver
  • Manglende fokus på karrieremuligheter fra ledelsen

– Harmonerer dine verdier med arbeidsplassen?

Quiet quitting

– Det har vært mye snakk om quiet quitting som fenomen internasjonalt i kjølvannet av pandemien. Disse tallene er en klar indikasjon på at norsk arbeidsliv kommer til å slite med det samme fremover, sier Gillesen.

«Quiet quitting», også kalt «silent resination», er en trend der arbeidstakere fokuserer på det som står i i sitllingsbeskrivelsen , men ikke yter noe utover denne. Fenomenet er beskrevet som en motreaksjon til overprestasjonskulturen som dyrkes i flere bransjer.

– Mange har tatt et tydelig standpunkt etter pandemien; de vil ikke ta med seg jobben hjem. Dersom de i tillegg opplever at det ikke er samsvar mellom arbeidet de gjør og belønningen, vil mange slutte å strekke seg lenger enn de må, forteller Gillesen.

Fenomenet «quiet quitting» kan være løsningen for mange

Lønn ikke viktig ved valg av arbeidsgiver

Hun peker på at rettferdig lønn, fleksibilitet, balanse mellom jobb og fritid i tillegg til autonomi er avgjørende parametere for å bygge lojalitet og engasjement blant arbeidstakere, og motvirke quiet quitting.

– Det interessante er at lønn ikke er spesielt viktig ved valg av arbeidsgiver. Men når folk ikke trives, er det naturlig å se på hva man tjener. Derfor er det viktig at arbeidsgivere sørger for et godt arbeidssted, vekst og utvikling, sier Gillesen.

– Det er bare da medarbeidere vil gjengjelde med engasjement, ytelse og holdninger. Sammen må dere svare ut spørsmålet om hvorfor dere går på jobb hver dag, avslutter hun.