Petter A. Stordalen, eier av Strawberry, og grunnlegger av Nordic Choice Hotels.
Petter A. Stordalen, eier av Strawberry, og grunnlegger av Nordic Choice Hotels. FOTO: Marte Garmann

– Vi som arbeidsgivere må ta dette med verdier på alvor

– Et par undersøkelser som ser på unges yrkesvalg i USA og Storbritannia, viser at unge er villige til å si opp en jobb dersom arbeidsgiver står for andre verdier enn de selv har, forteller Petter Stordalen. Han mener at dette er interessant å lese, i en tid der økonomien er strammere for mange.

Petter Stordalen la ut et innlegg på LinkedIn der han reflekterer over fenomenet «conscious quitting».

Ifølge en sak fra E24 viser nemlig ny undersøkelse fra Net Positive Barometer at «conscious quitting» er blitt mer og mer vanlig blant de unge.

– Arbeidsgivere må ta dette på alvor

Fenomenet er en videreføring av fenomenet «quiet quitting», som betyr at man slutter å gjøre ekstra innsats på jobben, og å ta på seg plikter og oppgaver som går utover pliktene — eller at man blir mindre engasjert i jobben.

E24 forteller at «conscious quitting» innebærer at arbeidstagere sier opp jobben, dersom firmaet de jobber for ikke har samme verdier som dem selv.

– Jeg tror at unge som blir voksne i dag, ser en verden som preges av økt polarisering og autoritære regimer som må møtes med andre verdier, sier Petter Stordalen. FOTO: Hans Olav Forsang

– Den ene undersøkelsen sier nemlig også at flere er villige til å gå ned i lønn for å jobbe i et firma som deler deres verdier. Verdier som trekkes fram er klima, mangfold og sosial rettferdighet, sier Stordalen.

I saken fra E24 forteller de at tallene særlig er høye for for Milleniumsgenerasjonen og Generasjon Z, som gjelder de som er født mellom 1981 og 2012.

– Vi som arbeidsgivere må ta dette på alvor, selv om ikke undersøkelsen sier noe om Norge. Men at unge, særlig Millennials og GenZ (født mellom 1981 og 2012) vil stille strengere krav til arbeidsgivers verdier og CSR-arbeid, tror jeg vi kan komme til å se også her på berget, reflekterer Stordalen.

Fenomenet «quiet quitting» kan være løsningen for mange

Tiden er moden

“Slutt oftere” er noe Stordalen ofte har pleid å si til dem som ønsker karriereråd.

– Da mener jeg ikke at du bør slutte for å slutte, men slutt hvis du ikke liker jobben din, sjefen din - eller verdiene virksomheten du jobber for står for, sier Stordalen.

– Jeg blir faktisk håpefull av å lese om conscious quitting. Jeg tror unge som blir voksne i dag, ser at en verden som preges av økt polarisering og autoritære regimer må møtes med andre verdier.

– At unge i større grad ser på jobb som et verdivalg, er positivt. Det skjerper oss som arbeidsgivere, sier Petter Stordalen. FOTO: Nordic Choice

Stordalen mener at det at unge i større grad ser på jobb som et verdivalg, er positivt.

– Det skjerper oss som arbeidsgivere, og det stiller større krav til hvordan vi jobber med verdispørsmål internt i virksomheten, sier Stordalen.

– Tiden er moden for at flere bedriftseiere må jobbe for en mer ansvarlig og bærekraftig kapitalisme. Ikke bare for å vinne konkurransen om hodene, men fordi det er slik samfunnet utvikler seg. Og det er til det beste for oss alle, legger han til avslutningsvis.


Denne saken ble første gang publisering 11.april 2023