Thomas Rødseth, CTO i Puzzel.
Thomas Rødseth, CTO i Puzzel. FOTO: Puzzel

Kan ChatGPT være løsningen for kundeservice i fremtiden?

Det skal godt gjøres å ikke ha hørt om ChatGPT i disse dager. ChatGPT har fascinert en hel verden, og er en milepæl i den tekniske utviklingen. Løsningen åpner muligheter for alle i kundeservice, men hvordan skal det utnyttes? Chief Technical Officer i Puzzel, Thomas Rødseth, har brukt mye tid på å forstå muligheter og utfordringer rundt ChatGPT. 

Kort fortalt, hva er ChatGPT?

– Det er ganske enkelt en chatbot. Det som er nytt, og som spesielt har skapt oppmerksomhet, er at selskap OpenAI har utviklet noe som bruker store mengde data og såkalte «large language models» — som gjør at de er i stand til å generere et naturlig språk, på en helt annen måte enn man har sett tidligere i chatboter, forteller Thomas Rødseth, CTO i Puzzel.

– Den er bygd for alle slags språk, og kan finne ut hvilke ord som mangler og se hva som er sannsynligheten for neste ord. Man får inntrykk av at man snakker med et menneske.

Jeg spurte ChatGPT om den kunne hjelpe meg med å skrive en hilsen i en hyttebok — det klarte den!

Microsoft er et av selskapene som virkelig har fått øynene for ChatGPT, og Rødseth kan fortelle at funksjonaliteten i ChatGPT mest sannsynlig kommer til å bli tilgjengelig i Microsoft sine produkter.

– ChatGPT er veldig god på å generere flytende tekst, og man kan se for seg at Microsoft kan for eksempel legge dette inn i kodeverktøy eller i sine Office-produkter, som Word, forklarer Rødseth.

– Jeg var på en hyttetur med noen venner på fjellet, og skrev inn på ChatGPT at jeg trengte hjelp til å skrive i hytteboken. Da spurte den hva jeg ønsket, og jeg fikk opp et forslag som jeg godt kunne skrevet inn i hytteboken selv!

– Jeg tror at evnen til å generere gode svar kan brukes i en del spennende sammenhenger, sier Thomas Rødseth, CTO i Puzzel. Her under Get Connected i 2022. FOTO: Camilla Haugland

Er ChatGPT intelligent?

– Den er intelligent i den forstand at den har intelligens rundt oppbygging og oversetting av språk. Det er basert på statistiske løsninger, og ser på sannsynligheten for hvordan neste setning skal være — som den finner fra sitt store bibliotek av data, forteller Rødseth.

Dette er uten tvil er et stort skritt fremover for kunstig intelligens

– Det er i midlertidig økende oppmerksomhet rundt «hallusinering». Fordi den skal genere så mye naturlig språk som mulig, så måtte utviklerne gjøre kompromisser. I stedet for å si «dette vet jeg ikke noe om» ved grad av usikkerhet, så er det i dagens løsning slik at den fortsetter samtalen, basert på lav sannsynlighet. Det har endt opp i at den faktisk fantaserer.

Hvilke muligheter gir ChatGPT for en kundeserviceorganisasjon på kort sikt?

– Det finnes absolutt muligheter. Men hvis man bruker det som en ny chatbot, og lar den fungere som ChatGPT opplest på merkevaren sine produkter, så kan man også ende opp med mye rart, sier Rødseth.

– Jeg tror at evnen til å generere gode svar kan brukes i en del spennende sammenhenger, for eksempel i e-post. E-post som er kronglete og dårlig skrevet kan oppsummeres, og ChatGPT kan formulere et godt svar tilbake basert på bedriftens måte å snakke på.

ChatGPT kan fungere som en «agent assist»

Rødseth tror at dette uten tvil er et stort skritt fremover for kunstig intelligens.

– ChatGPT kan generere mye tekst, og kan nok kunne fungere som «agent assist» der den kan gi eksempler på foreslåtte svar, og hjelpe ansatte med å trekke ut essensen i lange samtaler og e-poster, sier Rødseth avslutningsvis.


En podcast i samarbeid med CustomerTrends

Denne saken ble første gang publisert 30.mars 2023