Redaktør i Kundeserviceavisen Steinar B. Christensen
Redaktør i Kundeserviceavisen Steinar B. Christensen

Kundeopplevelse i sentrum

Kundeservice er hjertet i enhver vellykket virksomhet. Fra å levere enestående kundeopplevelser til å løse problemer og bygge langsiktige relasjoner, spiller kundeservice en avgjørende rolle i skaffe nye, tilfredsstille og beholde kunder. 

I en stadig mer digitalisert verden, der forbrukernes forventninger øker, er effektiv kommunikasjon og empatisk håndtering av henvendelser avgjørende.

Gjennom riktig bruk av teknologi, opplæring og fokus på å skape positive opplevelser, kan kundeservice være den avgjørende forskjellen mellom fornøyde og lojale kunder eller tapte muligheter.

Spennende tider 

Det skjer mye spennende innen kundeservicebransjen, og vi ønsker å formidle interessant og aktuelle saker som vil være til nytte for deg i din arbeidshverdag.

Kunstig intelligens (AI) tar kundeservice til nye høyder: Internasjonalt ser vi en økende aksept og anvendelse av kunstig intelligens i kundesenterbransjen. Det skjer mye rundt avanserte chatbots og stemmegjenkjenningssystemer som effektivt håndterer kundehenvendelser. AI-teknologier blir stadig mer sofistikerte og kan bidra til å forbedre kundeservicen på tvers av ulike kanaler.

Kundeopplevelse i sentrum: Kundeservice må ha en stadig økende fokus på å levere enestående kundeopplevelser. Det blir enda viktigere å skape sømløse og personlige opplevelser gjennom hele kundereisen. Flere vil nok investere i å bruke omnichannel-løsninger med bruk av analytiske verktøy for å forstå kundenes behov og skape enda bedre kundeopplevelser.

Empati og et «menneskelig touch»: Til tross for den økende bruken av automatisering og digitale løsninger, er det også viktig med et sterkt fokus på å opprettholde en menneskelig tilstedeværelse i kundeservicen. Vi ønsker alle å møte kundeservicemedarbeidere med empati, og da er det viktig med trening, støttesystemer og en kultur som verdsetter kundeservice som en viktig del av virksomheten.

Data og analyse forbedrer beslutningsprosesser: Bruken av data og analyser for å ta bedre og riktigere beslutninger innen kundeserviceområdet blir enda viktigere. Virksomheter ser verdien av å utnytte data fra ulike kilder for å forstå kundeatferd, identifisere trender og optimalisere drift. Prediktive analyser og maskinlæring bidrar til å forutsi kundenes behov og levere personalisert service.

Det går ikke an å ha lav ambisjon på service!

Bruk av stemmeassistenter: Bruk av stemmeassistenter og teknologi rundt dette vil påvirke kundeservice. Stemmegjenkjenning og talesøk kan revolusjonere måten kunder kommuniserer med bedrifter på, og hvordan organisasjoner tilpasser seg denne nye kanalen.