Steinar B. Christensen heier på de teknologiske fremskrittene, men understreker at kunden må være i sentrum.
Steinar B. Christensen heier på de teknologiske fremskrittene, men understreker at kunden må være i sentrum. FOTO: Camilla Haugland/Kundeserviceavisen

– Nå skal medarbeiderne frem i lyset

– Vi har tidligere undersøkt og spurt kunder, kundeserviceledere og eksperter om dagens situasjon, utviklingen og fremtiden i kundeservice. Nå går vi til medarbeiderne — de som faktisk sitter i kundefront, forteller Steinar B. Christensen, daglig leder i CustomerTrends og redaktør i Kundeserviceavisen. Dette skal måle medarbeiderindeks innen kundeservice.

Undersøkelsene kommer til å foregå i 1.tertial, det vil si fra februar til april.

Målet med undersøkelsene er å få innsikt i medarbeidernes opplevelse av det å jobbe i kundeservice, hvordan de ser på muligheter fremover, bruk av teknologi, hvordan arbeidshverdagen er og hvordan de har det på jobb.

– Svarene fra medarbeiderne i en virksomhet kan sammenlignes med svarene fra medarbeidere i andre virksomheter, og på den måten kan vi få et overblikk og fange opp trender i ulike bransjer, og se om ansattes oppfatning av kundeservice sammenfaller med hva eksperter, ledere og ikke minst kundene mener, sier Christensen.

Interessant innsikt

Det er virksomheter innen ulike bransjer som får muligheten til å delta. Blant annet bank, forsikring, telefoni, strøm og reiser inviteres til å delta. Det vil blant annet være spørsmål som dekker arbeidsmiljø, teknologi, kompetanse og behov for fremtiden.

Men hvorfor skal en undersøke akkurat medarbeiderne?

– Det er for å få informasjon fra de som faktisk sitter i kundedialog hver dag. Vi håper å finne områder som medarbeiderne i kundeservice er ekstra opptatt av, og se om det er sammenfallende tendenser, syn og trender mellom de ulike bedriftene og bransjene, forklarer Christensen.

Jeg har savnet en undersøkelse på hvordan medarbeidere ser på fremtiden

– Vi håper på å få mer innsikt slik at vi kan se fremover på en enda bedre måte. Koblet sammen med hvordan både kunder og ledere ser på samme problemstilling får man en 360 graders oversikt over bransjen.

NetNordic samarbeider med CustomerTrends for å forstå mer om hvordan medarbeidere på kundesentre ser på trender, behov og løsninger.

– Vi gjør i dag undersøkelser mot kundesenter ledere og produsenter. Jeg har savnet en undersøkelse på hvordan medarbeidere ser på fremtiden, sier Allan Bjørnstad, Head of Sales and Marketing i NetNordic.

Allan Bjørnstad, Head of Sales and Marketing i NetNordic. FOTO: Privat

Skape attraktive arbeidsplasser

– Vi ser på denne undersøkelsen som meget viktig som innsikt til arbeidet med vår strategi i utvikling og leveranser av kundesenter-løsninger, forklarer Bjørnstad.

NetNordic kom til CustomerTrends med idéen om å høre med medarbeiderne.

– Vi setter pris på å samarbeide med å analysere hva vi skal gjøre i fremtiden for å få mer fornøyde kunder. Vi bruker medarbeiderundersøkelser og indeks aktivt i vår strategi- og planarbeid, og vi håper at dette kan komplementere til eksisterende undersøkelser, sier Bjørnstad.

Medarbeiderne presterer hver eneste dag

Christensen er enig i dette, og ser frem til å sette søkelyset på dem i frontlinjen.

– Medarbeiderne presterer hver eneste dag, og de er en svært viktig del av kundeopplevelsen og kundetilfredsheten. Derfor er det viktig å vite mer hvordan de ser på fremtiden. Ved å benchmarke eget arbeidsmiljø kan man for eksempel få innspill til hvordan en kan tilrettelegge og utvikle attraktive arbeidsplasser, avslutter Christensen.

Ønsker du å være i undersøkelsen? Ta kontakt for nærmere informasjon: bjarte.lyssand@customertrends.no.


Det opplyses om at Steinar B. Christensen er redaktør i Kundeserviceavisen.