Rushtrafikk_pa_Oslo_S_VY_03805_Foto_Mads__Kristiansen (2)

Vy 2023: Kundene er tilbake

– Antall togreiser med Vy i Norge har økt med 18 prosent fra 2022 til 2023, og er nå på nivå med tiden før pandemien. Innenfor bussvirksomheten har antall reiser økt med 14 prosent fra 2022, og spesielt ekspressbussene har fått flere reisende, sier Gro Bakstad, konsernsjef i Vy.

Driftsinntektene i 2023 ble 19,1 milliarder kroner, en økning på 1,4 milliarder kroner fra året før.

Reiseveksten på tog fortsetter

Totalpunktligheten til Vys tog i Norge endte på 88 prosent, noe bedre enn foregående år, men lavere enn målet på 90 prosent.

Det ble gjennomført 62 millioner togreiser med Vy i Norge i 2023, en økning på 18 prosent sammenlignet med 2022 og på nivå med 2019.

Tallene viser at kundene er tilbake på togene

– Vi har vært spente på hvordan nye reisemønstre vil påvirke togtrafikken. Tallene viser at kundene er tilbake på togene, sier Bakstad.

– Og selv om mange har hjemmekontor iblant, øker passasjertallene på togene gjennom Oslo i rushtrafikken, legger hun til.

Konsernsjef i Vy, Gro Bakstad.

Driftsresultatet for persontogvirksomheten ble 275 millioner kroner (576 millioner i 2022). I 2022 ble det tilbakeført avsetninger for tap på kontrakter på 530 millioner kroner.

Justert for denne effekten, er driftsresultatet i Vy tog forbedret med 229 millioner kroner i forhold til året før.

– Vi kjenner kundene og markedet godt

Vy buss kjører rutebusser på anbud for fylkeskommuner i Norge og Sverige og kommersielle tur- og ekspressbusser i Norge og Sverige.

For kommersiell busstrafikk fortsetter veksten, og tilbudet tilpasses etter hvert som etterspørselen vokser.

– Vi kjenner kundene og markedet godt, og i 2023 utvidet vi blant annet bussruten mellom Kristiansand og Stavanger hele veien til Bergen. Vi startet også opp vår største elbusskontrakt i Kongsberg og Vikersund med over 100 elektriske busser, sier Bakstad.

Arbeides målrettet med å øke rekrutteringen av nye sjåfører

Å sikre tilstrekkelig bemanning er fortsatt en utfordring for bussvirksomheten, og det arbeides målrettet med å øke rekrutteringen av nye sjåfører.

Driftsresultat i Vy buss endte på 303 millioner kroner i 2023 (25 millioner i 2022). Denne resultatforbedringen skyldes hovedsakelig reise- og inntektsveksten og indeksregulering av kompensasjonen for anbudskontrakter.

Kollektivbaserte rundreiser er populære

For Vys reiselivssatsing er kundene på god vei tilbake etter to år der denne virksomheten har blitt kraftig rammet av koronapandemien.

Ser nå frem til en sommer med enda flere norske og internasjonale turister

– Vi ser en betydelig bedring i etterspørselen etter kollektivbaserte rundreiser med fjord-, fjell- og kulturopplevelser, spesielt fra europeere og amerikanere.

– For oss som jobber i Toyota er kunden et magisk ord

– Antall reiser på Flåmsbana økte med 40 prosent sammenlignet med i fjor, og vi ser nå frem til en sommer med enda flere norske og internasjonale turister, avslutter Bakstad.