FINN jobb har nylig lansert en lønnssammenligningstjeneste der du kan oppgi lønnsdata og sammenligne med andre i lignende stillinger.
FINN jobb har nylig lansert en lønnssammenligningstjeneste der du kan oppgi lønnsdata og sammenligne med andre i lignende stillinger.

Nå kan du sammenligne lønnen din

FINN jobb har lansert splitter ny lønnssammenligningstjeneste, som skal bidra til økt transparens og rettferdighet i jobbsøkeprosesser.

Finn beskriver den nye tjenesten som en stor milepæl.

Sammenlign lønn på FINN jobb

– Vi håper at dette verktøyet vil kunne bidra til mer transparens når det gjelder lønn og lønnsnivåer, som igjen er et viktig ledd i å skape et mer inkluderende arbeidsmarked, forteller Christopher Ringvold, jobbanalytiker og leder i FINN jobb.

FINN jobb har nettopp lansert en ny lønnssammenligningstjeneste, hvor du kan se og sammenligne lønnen din både i og på tvers av bransjer.

Bidra til mer transparens når det gjelder lønn og lønnsnivåer

– Undersøkelser vi har gjennomført viser at det å vite “hva du er verdt” basert på kompetanse og erfaring, er et av de største problemene for våre jobbsøkere, sier Ringvold.

Lønnssammenligningsverktøyet ligger tilgjengelig på forsiden av FINN jobb, og er en tjeneste der du kan oppgi lønnsdata og sammenligne med andre i lignende stillinger.

– Lønnsdataene lagres i brukernes stillingsprofiler på FINN jobb, og kan redigeres eller slettes som man selv ønsker, det er også 100 prosent anonymt. Nå trenger vi bare at flere legger inn lønnsdata, slik at dette verktøyet kan bli Norges beste og største lønnssammenligningstjeneste. Jo mer data vi får inn, desto mer spesifisert vil sammenligneren kunne bli, forklarer Ringvold.

Fremmer rettferdighet

Å søke eller bytte jobb kan være en stressende prosess. Faktisk så stressende at “søkeangst” har blitt et begrep.

Fersk innsikt fra FINNs årlige Jobbundersøkelse viser at nesten halvparten som har søkt på en ny jobb trakk seg fra søknadsprosessen før den var avsluttet.

Det er på tide at vi tar noen grep for å sikre et mer inkluderende arbeidsmarked – for alle

Dette sier Finn har en sammenheng med elementer som uklare stillingsutlysninger, krav i utlysningene, å skrive jobbsøknaden og sist, men ikke minst – spørsmål rundt lønn.

– Det er synd at det skal være slik, særlig i et samfunn der vi nå opplever den høyeste arbeidsledigheten siden 2021. Det er på tide at vi tar noen grep for å sikre et mer inkluderende arbeidsmarked – for alle, sier  Sumeet Singh, Head of Diversity, Inclusion and Belonging (DIB) i Schibsted og Schibsted Nordic Marketplaces (NMP).

Sumeet Singh er Head of Diversity, Inclusion & Belonging in Schibsted og Schibsted Nordic Marketplaces.

Han mener økt transparens, særlig rundt dette med lønn, er et viktig element inn i dette.

– Hvis vi for eksempel kan bli mer transparente rundt lønn, så sikrer det at kandidater blir behandlet rettferdig på dette området. Dette fremmer prinsippet om like muligheter, uavhengig av bakgrunn eller tidligere lønnsnivå. Åpenhet om lønn gir også jobbsøkere mer trygghet og bedre forhandlingsmakt. Kandidater kan basere sine lønnskrav på faktiske data, og dette kan bidra til å redusere lønnsforskjeller basert på kjønn, etnisitet eller andre faktorer.

Mer inkluderende jobbmarked

Ifølge Singh er DIB et viktig satsingsområde for NMPs jobbmarkedsplasser (FINN, samt Blocket i Sverige og Oikotie i Finland)

– At vi har utviklet og lansert lønnssammenligningstjenesten i FINN er en stor milepæl for oss med tanke på DIB-arbeidet vårt. Vi har satt oss som mål å bidra til et mer inkluderende jobbmarked gjennom våre jobbmarkedsplasser, og i Oikotie i Finland har vi hatt en tilsvarende og mye brukt lønnstjeneste en del år nå, forteller DIB-eksperten:

Vi har satt oss som mål å bidra til et mer inkluderende jobbmarked

– Det er særlig i forbindelse med rekrutteringsprosesser at vi ser at vi kan spille en avgjørende rolle. Blant annet jobber vi nå med å bidra til mer inkluderende jobbannonser på plattformene våre, og gjennomgår alle annonser som rapporteres inn som diskriminerende. I tillegg har vi gjennomført en mangfoldsindekskartlegging, undersøkelser og kompetanseløft internt, for å sette oss klare mål og for å gjøre våre rekrutterere mer bevisste på DIB i jobbsøkeprosesser. Vi skal også lansere en DIB playbook som skal benyttes i  rekrutteringsprosesser, og håpet er at vi skal kunne ta en del av disse initiativene ut til våre profesjonelle kunder etter hvert.

Årets inkluderende annonse-pris

10. april arrangerer FINN jobb årets største HR-arrangement –  The Hunt 2024, på The Hub i Oslo. Her skal det deles ut en rekke HR- og rekrutteringspriser, hvorav en er helt ny.

– I år skal vi for aller første gang dele ut prisen for “Årets inkluderende annonse”.  Prisen går hånd i hånd med hovedtemaet på arrangementet, som er mangfold, inkludering og tilhørighet. Gjennom dette ønsker vi å sette ekstra stort fokus på og skape bevissthet rundt viktigheten av inkluderende stillingsannonser, forteller Singh.

– Lav rente på kundenes sparepenger vil øke bankenes overskudd i 2024

I juryen for prisen sitter Singh sammen med Kristin Skogen Lund, CEO i Schibsted, Nina Melsom, Direktør for Arbeidsliv i NHO og Sven Kinden Iversen, seniorrådgiver og fagansvarlig innen HR i HR Norge