emil-kalibradov-K05Udh2LhFA-unsplash

Vi har samlet inn lønnsstatistikk for kundeservice: – Urovekkende funn

Vi har samlet inn lønnstatistikk fra en rekke kundeserviceavdelinger på tvers av bransjer og skal gjennom en artikkelserie dele våre funn. Ifølge våre tall er det ingen forskjell på startlønnen om medarbeideren har høyere utdanning eller ikke. 

Det viser seg at utdanning ikke har noe innvirkning på startlønnen hos våre respondenter.

Andre kvaliteter er viktigere enn utdanning

Vi har kontaktet en rekke kundesenter og spurt etter lønnsstatistikk, på tvers av bransjer og byer.

Vi har spurt etter tall som viser lønn etter 1 år, 2 år og 3 år og hvor i landet kundesenteret befinner seg.

Vi har også spurt etter utdanningsnivået, og hvordan den påvirker startlønnen.

Det viser seg at det er ingen forskjell på startlønn basert på utdanning.

Flere respondenter trekker frem erfaring, prestasjoner og personlige egenskaper som viktigere når de skal forhandle lønn.

Andre nevner også goder som forsikring, pensjon og bonuser som variabler.

Dette stemmer overens med funnene fra KS medarbeiderindeks hvor utdanning oppleves som lite relevant for jobben i kundeservice.

– Oppsiktsvekkende

Bjarte Lyssand, partner i CustomerTrends. FOTO: Ida Amalea Furseth

CustomerTrends samarbeider med NetNordic om en gjennomføring av undersøkelser blant medarbeidere i kundeservice kalt KS medarbeiderindeks.

Dette for å forstå mer om hvordan medarbeidere på kundesentre ser på trender, behov og løsninger, og kartlegge hvordan medarbeidere faktisk opplever arbeidshverdagen.

På en skala fra 1 til 6, der 1 er i svært liten grad og 6 i svært stor grad, så landet spørsmålet om «i hvilken grad opplever du at din formelle utdanning er relevant for den jobben du har i dag?» på en score på kun 3,3.

Høy turnover og en ubalanse

– Det at så få opplever at egen formell utdanning er relevant for jobben er oppsiktsvekkende. Det å ikke få brukt utdanningen kan medvirke til at jobben oppleves som mindre attraktiv, og dermed bidra til høy turnover og en ubalanse som ikke er bærekraftig, forteller Lyssand fra CustomerTrends.

– Nå ser vi også at de ikke bare opplever at den formelle utdanningen er lite relevant for jobben, men at de heller ikke blir kompensert for dette slik man gjør i de fleste andre bransjer.

Noen av respondentene forklarte at få av rekrutteringene til kundeserviceavdelingene hadde høyere utdanning, eller at de tok utdanning ved siden av å studere.

– Flere medarbeidere ser ikke på jobben sin som attraktiv

Et annet spørsmål i KS medarbeiderindeks handlet om i hvilken grad medarbeideren selv opplever jobben sin som attraktiv.

Dette spørsmålet ga en gjennomsnittlig score på bare 4,2.

– Medarbeiderne opplever kundeservice som viktig i bedriften, men de opplever ikke selve jobben sin som attraktiv, forklarer Lyssand.

Nå kan du sammenligne lønnen din

– Det er nærliggende å tenke at utdanning spiller en viktig rolle her, legger han til.

Lyssand forteller at spørsmålet blir da enten hvordan ledere kan legge til rette for oppgaver der medarbeiderne i større grad får brukt utdanningen sin, eller om det bør rekrutteres medarbeidere med mer relevant utdanning.

– Det er en spennende tanke om kundesenterbransjen gikk sammen om et felles utdanningsforløp for kundeservicemedarbeidere. En utdanning som er relevant for den delen av jobben som er felles for alle i kundeservice, kunne vært et viktig bidrag for å få ned turnoveren i bransjen og bidratt positivt til yrkets status, sier Lyssand.