Denne påsken er ansatte i arbeid hos Nordens største forsikringsselskap. Utvalgte helligdager er byttet ut med dager som passer bedre med deres religion.
Denne påsken er ansatte i arbeid hos Nordens største forsikringsselskap. Utvalgte helligdager er byttet ut med dager som passer bedre med deres religion.

If tilbyr ansatte å bytte helligdag

Mens mange arbeidsplasser stenges ned i påsken, er folk i arbeid hos Nordens største forsikringsselskap. Med godkjennelse fra lokale fagforeninger, tilbyr If sine ansatte å bytte utvalgte helligdager til datoer som passer bedre med deres religion. To av helligdagene er Langfredag og 2. påskedag.

Ikke bare i Norge, men også i Sverige, Danmark og Finland er If-ansatte i arbeid i påsken.

Forsikringsselskapet gir denne muligheten til ansatte i hele Norden, så alle kan tilpasse arbeidsdagene etter sine kulturelle og religiøse overbevisninger.

Fleksibilitet for inkludering

Tiltaket er en del av Ifs initiativ for å skape et inkluderende og respektfullt arbeidsmiljø.

– I stedet for å forvente at alle medarbeidere følger de nasjonale helligdagene, ønsker vi å være mer fleksible. Derfor gir vi våre ansatte muligheten for å velge å jobbe på enkelte nasjonale helligdager, og i stedet ta fri på helligdager som er i tråd med deres religion, sier Karina Messel, arbeidsgiverrepresentant i If.

Ifs hovedkontor på Vækerø, utenfor Oslo.

If håper dette tiltaket skal gi alle ansatte den nødvendige fleksibiliteten for å feire sine religiøse høytider, tilpasset forpliktelsene de har på jobb.

– Det er viktig for oss å anerkjenne og respektere mangfoldet blant våre ansatte, og sikre at alle føler seg sett, anerkjent og verdsatt. Mange helligdager er relatert til kirkeåret i landet vi jobber i. Men If er en multikulturell organisasjon, og derfor kan de nasjonale helligdagene begrense mulighetene våre ansatte har til å feire helligdager som er sentrale i deres kultur og tro. Retten til å feire sine egne høytider er viktig for å fremme en inkluderende arbeidskultur, påpeker Karina Messel.

Støtte fra fagforeningene

Arbeidet med å få godkjent beslutningen ut fra både forretningsmessige og juridiske perspektiver, skjedde i 2023 – og inkluderte også forhandlinger om lokale avtaler med fagforeningene, forklarer Messel.

Test deg i vår påskequiz!

– Fagforeningene støttet helt fra start initiativet om å erstatte helligdager med andre datoer. Vi opplevde at de satt pris på kulturen i If, som fremmer ulike livsverdier og et likeverdig arbeidsliv, sier hun.

If tester det nye initiativet med å bytte helligdager i hele 2024, og samler kunnskap og erfaring fra alle landene som nå åpner for dette.