Hopp til hovedinnhold
Rullestolbruker_pa_vei_inn_i_Flirt_VY_01350_Foto_Tore_Bjorback_Amblie
FOTO: Tore Bjørback Amblie

Regjeringen gir 14,5 millioner: – Nå blir samfunnet mer tilgjengelig

Regjeringen gir 14,5 millioner kroner til utvikling av universell utforming.

Regjeringen støtter 37 ulike prosjekter som skal gjøre samfunnet mer tilgjengelig.

Stor bredde

– Målet vårt er et samfunn der alle kan delta, sier kultur- og likestillingsminister Lubna Jaffery.

– For å oppnå dette må vi fjerne barrierene som gjør at noen havner utenfor, legger Jaffery til.

14,5 millioner kroner er fordelt gjennom tilskuddsordningen for kunnskapsutvikling, forskning og utvikling, kompetanseheving og informasjon om universell utforming.

– Med denne bevilgingen bidrar vi til nytenkning og igangsetting av aktiviteter som kanskje ellers ikke ville blitt startet, sier kultur- og likestillingsminister Lubna Jaffery.

Prosjektene

Det er stor bredde i prosjektene.

Entur AS skal utvikle en reiseassistent for å få flere til å føle seg trygge på å reise kollektivt.

Next Signal AS skal utforske mulighetene til å bruke kunstig intelligens for talebasert innendørsnavigasjon på mobilen.

Museumssenteret i Hordaland skal holde kurs om universell utforming i fredede bygg.

Fokus på digitalisering

– Digitaliseringen av samfunnet skjer raskt, forklarer Jaffery.

Flere av prosjektene som får støtte handler om universell utforming av IKT.

Wolt: Hemmeligheten bak eksplosiv vekst og urokkelig kultur

– Dette åpner nye muligheter, men vi vet også at mange faller utenfor. Universell utforming av IKT-løsninger er en forutsetning for å kunne delta i demokratiet vårt, sier Jaffery.

Tilskuddsordningen forvaltes av Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet for Kultur- og likestillingsdepartementet.