– Vi rigger oss for morgendagen, forteller konsernsjef Turid Grotmoll i Fremtind og styreleder i Eika Forsikring, Sverre V. Kaarbøe. Nå har konkurransetilsynet godkjent fusjonen.
– Vi rigger oss for morgendagen, forteller konsernsjef Turid Grotmoll i Fremtind og styreleder i Eika Forsikring, Sverre V. Kaarbøe. Nå har konkurransetilsynet godkjent fusjonen.

Fremtind Forsikring og Eika Forsikring slår seg sammen

Fremtind Forsikring AS og Eika Forsikring AS, og deres respektive eiere SpareBank 1 Gruppen AS, DNB Bank ASA og Eika Gruppen AS, inngikk 12. desember en intensjonsavtale om å slå sammen de to selskapene. Det sammenslåtte selskapet vil hete Fremtind Forsikring.

– Sammenslåingen befester posisjonen til «forsikring i bank»-konseptet, vil realisere betydelige synergier, og gi et bedre og bredere tilbud til kunder over hele landet, sier styreleder i Fremtind og eierrepresentant for SpareBank 1 Gruppen, Benedicte Schilbred Fasmer.

1350 ansatte

Fremtind Forsikring blir med dette en sterkere konkurrent til de andre store, norske og nordiske forsikringsselskapene.

– Vi skal bygge videre på våre sterke kompetansemiljøer innenfor teknologi, data og analyse. Fusjonen vil styrke utviklingsmulighetene til medarbeiderne våre, sier konsernsjef Turid Grotmoll i Fremtind.

Vil gi bedre forsikringsløsninger for kunder og rådgivere over hele landet

Fremtind og Eika Forsikring vil beholde eksisterende kontorstruktur, med hovedkontor i Oslo, og det blir ingen nedbemanninger som følge av fusjonen. Det fusjonerte selskapet vil ha om lag 1350 ansatte.

– Dette er en merkedag for oss. Samarbeidet vil gi bedre forsikringsløsninger for kunder og rådgivere over hele landet, og realisere store synergier for eierne av Fremtind. Samtidig vil konkurransen mellom alle bankene fortsatt være like tøff, sier styreleder i Eika Gruppen, Hans Kristian Glesne.

Selskapene tar sikte på å inngå en endelig avtale for gjennomføring av transaksjonen tidlig i første kvartal 2024.

Et sterkt og lønnsomt forsikringsselskap

Fremtind befester posisjon som en betydelig aktør i privatmarkedet.

Fusjonen vil samtidig gi økt konkurransekraft og en sterkere utfordrerposisjon innenfor bedriftsmarkedet og landbruk.

Med tilgang til mer data og innsikt, vil selskapet være svært godt rustet for å konkurrere i et krevende marked med høy innovasjonstakt.

Hege Toft Karlsen er ansatt som ny konsernsjef for Fremtind Forsikring. Hun tar over etter Turid Grotmoll, som går av med pensjon til våren som planlagt. Toft Karlsen kommer fra stillingen som konsernsjef i Eika Gruppen.

– Fremtind vil investere mer i teknologi, digitalisering og kompetanse som er nødvendig for å levere morgendagens forsikringstjenester – til det beste for kunder, ansatte, samarbeidspartnere og eiere, skriver de i en pressemelding.

Bra for både kundene, de ansatte og for eiere

– Størrelse betyr mye i forsikring, ikke minst i møte med ekstremvær, klimaendringene og økte regulatoriske krav. Med Eika Forsikring på laget blir Fremtind et mer kraftfullt selskap, med større risikobærende evne og økt styrke i reassuransemarkedet. Selskapet vil også bli en enda mer attraktiv samarbeidspartner, sier styreleder i Eika Forsikring, Sverre V. Kaarbøe.

Selskapene har identifisert et årlig synergipotensial i størrelsesorden 775 – 930 mill. kroner og engangseffekter på rundt 700 mill. kroner.

De to selskapene har komplementerende kundegrupper, sammenfallende distribusjonsstrategi og samme teknologiplattform, og gjennomføringsrisikoen tilknyttet fusjonen anses som lav.

– Dette er en veldig god match og en fusjon som er bra for både kundene, de ansatte og for oss som eiere. Nå kan det nye Fremtind fortsette den gode veksten, sier Kjerstin Braathen, konsernsjef i DNB.

Selskapet verdsettes til 33,7 mrd. kroner

Bytteforholdet er fastsatt etter forhandlinger mellom partene hvor det sammenslåtte selskapet verdsettes til 33,7 mrd. kroner.

Det bygger på en prosess som inneholder finansiell og begrenset juridisk due diligence av begge parter. Partene har blitt enige om et bytteforhold på 79,14 prosent til Fremtind Forsikring og 20,86 prosent til Eika Forsikring.

Dette er landets mest og minst fornøyde forsikringskunder

I tillegg får Eika Gruppen et tilleggsvederlag på 150 mill. kroner, som vil bli utbetalt i form av økt utbytte for regnskapsåret 2023.

DNB og Eika Gruppen har også blitt enige om at DNB i forbindelse med gjennomføring av transaksjonen skal kjøpe 0,76 prosent av aksjene i Fremtind Holding AS fra Eika Gruppen.

Steinar Simonsen er ansatt som ny konsernsjef i Eika Gruppen. Han overtar etter Hege Toft Karlsen og tiltrer fra det tidspunktet hun overtar som ny konsernsjef for Fremtind. Steinar Simonsen kommer fra stillingen som Konserndirektør Teknologi / CIO i Eika Gruppen.

Etter gjennomføringen av transaksjonen, herunder aksjetransaksjonen mellom DNB og Eika Gruppen, vil Fremtind Holding ha følgende eierfordeling: SpareBank 1 Gruppen 51,44 prosent, DNB 28,46 prosent og Eika Gruppen 20,10 prosent. Fremtind Holding vil være et datterselskap i SpareBank 1 Gruppen.

Etter fusjonen vil bankene fortsatt selge forsikringene under egen merkevare

Fremtind Forsikring distribuerer produktene sine under merkevarene SpareBank 1, DNB og LOfavør.

Markedsandelen per tredje kvartal 2023 var 14,8 prosent*, med 20,5 prosent i privatmarkedet og 5,7 prosent i bedriftsmarkedet. Premiebestanden per tredje kvartal var på 15,6 mrd. kroner (inkl. personrisikoporteføljen).

Fremtind har landets minst fornøyde forsikringskunder

Eika Forsikring distribuerer produktene sine under Eika-merkevaren.

Markedsandelen per tredje kvartal 2023 var 4,0 prosent*, med 4,2 prosent i privatmarkedet og 3,5 prosent i bedriftsmarkedet. Premiebestanden per tredje kvartal var 3,9 mrd. kroner.

De to selskapene distribuerer i dag produktene sine gjennom til sammen 65 banker med 439 bankkontorer.

Eika-bankene har 180 kontorer, SpareBank 1-bankene har 200 kontorer, og DNB har 59 kontorer.

Etter fusjonen vil bankene fortsatt selge forsikringene under egen merkevare, og LO gjennom LOfavør-merkevaren.