– Jeg kan aldri huske å ha sett så store bevegelser blant kundene i bankmarkedet som nå, sier administrerende direktør i OBOS-banken Øistein Gamst Sandlie.
– Jeg kan aldri huske å ha sett så store bevegelser blant kundene i bankmarkedet som nå, sier administrerende direktør i OBOS-banken Øistein Gamst Sandlie.

Kundene flykter fra DNB: – Aldri sett større bevegelser

Obos-banken har fått en lys start på året med 10 241 nye brukskontoer i OBOS-banken, som er seks ganger så mange som samme periode i fjor.

– OBOS-banken har så langt i første kvartal opplevd en kundetilstrømming som er seks ganger så høy som normalt, og jeg er spesielt fornøyd med den høye innskuddsveksten det har gitt, sier administrerende direktør i Obos-banken, Øistein Gamst Sandlie.

Flerdoblet kundeveksten

– 80 prosent av de nye kundene kommer fra Sbanken, forteller Sandlie til Nettavisen.

DNB-eide Sbanken legger ned sin nettbank 27. mars, og bytter ut Sbanken-appen med en ny app. Dårligere betingelser har skapt stor frustrasjon hos mange Sbanken-kunder.

Det er så langt i år blitt opprettet 10 241 nye brukskontoer i OBOS-banken, som er seks ganger så mange som samme periode i fjor.

Vi opplever en sterk tilstrømming av kunder

– Jeg kan aldri huske å ha sett så store bevegelser blant kundene i bankmarkedet som nå. Vi opplever en sterk tilstrømming av kunder, og OBOS-banken er en av bankene som har merket det største trykket, sier Sandlie.

Kunder i spill

Sandlie tror det er særlig to faktorer som spiller inn:

– Den klart viktigste er DNBs kjøp av Sbanken og at de nå snart legger ned nettbanken til Sbanken. Det tror jeg har fått mange til å flytte på seg. Den andre faktoren er det generelt høye rentenivået, folk har blitt mye mer bevisst betingelsene sine på lån og innskudd enn for bare få år siden. Eksempelvis er det fortsatt mange banker som opererer med nullrenter på brukskonto, noe de tjener godt på, og kundene taper på.

Vi har oppbemannet på kundesenteret

Foto: Obos

Nettbanken til Sbanken legges ned 27. mars, og Sandlie tror på fortsatt høyt trykk frem mot stengedatoen og i etterkant.

– Vi har oppbemannet på kundesenteret, da det har vært vanskelig å ta unna alle henvendelsene vi har hatt så langt i år. Vi er nå godt rigget for videre vekst.

Sandlie er spesielt fornøyd med den høye innskuddsveksten de har hatt og sier de er spent på hva som skjer i påsken.

– Kundene taper

Obos-sjefen tror folk flest er blitt mye mer bevisst:

– Det generelt høye rentenivået spiller inn, folk har blitt mye mer bevisst betingelsene sine på lån og innskudd enn for bare få år siden. Eksempelvis er det fortsatt mange banker som opererer med nullrente på brukskonto, noe de tjener godt på, og kundene taper på.

Kundesenterleder for privatmarked, Christina Farmen.

– Det er ikke hverdagslig å bytte bank, så da er vi der for å støtte og guide, sa kundesenterleder for privatmarked, Christina Farmen, til Kundeserviceavisen i mai 2022.

Kundebehandlere i bank må kunne utrolig mye om mange tema.

– Hos oss er vi veldig opptatt av å ha høy kompetanse slik at kundene får gode svar «der og da». Det krever innsats, kompetansebygging og gode rutiner, forteller en engasjert Farmen.

Her slutter nesten ingen: – Slik beholder du talentene

– På kundesenteret har vi bygget en fantastisk god kultur for å bygge kompetanse gjennom å hjelpe hverandre.

OBOS-banken er en digital bank med gode selvbetjeningsløsninger i nettbanken.

Men i tillegg står Kundesenteret i banken alltid beredt til å hjelpe kunder som har spørsmål om lån, sparing og dagligbank.

OBOS-banken ble etablert i 2013 og er en landsdekkende digitalbank. Bankens kjernevirksomhet omfatter dagligbanktjenester og boliglån til privatpersoner, og langsiktige lån til boligselskaper.

Ved utgangen av 2023 hadde OBOS-banken en forvaltningskapital på 65 milliarder kroner, noe som gjør banken til den 11. største norske banken.